Tagged: Compensation

81

Što napraviti u slučaju da vam je let odgođen ili otkazan? Korak po korak kako nadoknaditi troškove ili dobiti odštetu od avio kompanije.

Let vam je otkazan ili odgođen na nekoliko sati, bilo krivicom avio kompanije ili višom silom, vi imate prava koja možete i trebali bi ih iskoristiti. Nama se taj slučaj dogodio u 12. mjesecu 2014., u tom trenutku nisam znao svoja prava a nadam se da će vama ovaj tekst...